Ogólny widok Dubiecka od wschodu - litografia

  

Ogólny widok Dubiecka, gwasz XVII w.

Widok Dubiecka z portretu zbiorowego rodziny Krasickich ok. 1753 r

Widok zamku w Dubiecku ok. XVII w.

Plan Dubiecka wg planu katastralnego z 1852 r.

Pałac w Dubiecku rok 1876

Dubiecko - pałac wg Tygodnika Ilustrowanego 1882/304.

Oranżeria w parku dubieckim wiek XVIII

 

Szukaj na stronie