Wydarzenie było kontynuacją akcji biegowej z Dubiecka do Dynowa.