W niedzielę 29 maja w Kresowym Domu Sztuki odbył się program recytatorsko-muzyczny poświęcony osobie zmarłego niedawno papieża Jana Pawła II.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dubiecku przybliżyli publiczności najważniejsze fakty z życia tego wybitnego Polaka, przedstawili główne idee Jego nauczania. Wszyscy mogliśmy choć na chwilę cofnąć się w czasie do lat 70-tych, 80-tych i przebyć razem drogę papiestwa Karola Wojtyły.

Program rozpoczął się radosnym biciem dzwonów i recytacją wiersza Juliusza Słowackiego pt.: "Pośród niesnasek Pan Bóg uderza". Później wysłuchaliśmy wielu interesujących komentarzy i wierszy ukazujących nam Karola Wojtyłę jako wielkiego patriotę, reformatora i człowieka z zasadami stającego w obronie biednych. Przyjemnie było także posłuchać "Barki" i "Abba Ojcze", których melodie przywoływały najpiękniejsze wspomnienia związane z Janem Pawłem II, przede wszystkim te z Jego pielgrzymek do Ojczyzny.

Refren "O Panie to Ty na mnie spojrzałeś Twoje usta dziś wyrzekły me imię (...)"

nuciła cała publiczność zebrana w Kresowym Domu Sztuki.

Pod koniec przedstawiania przeczytano fragment testamentu Papieża dotyczącego wielkiego dziedzictwa, jakie nam pozostawił...

Oczywiście nie obyło się bez występu "na bis", gdyż publiczność doceniła pracę uczniów i nauczycieli owacjami na stojąco.

Myślę, że każdy z widzów odebrał program inaczej, w swój indywidualny sposób. Przedstawienie pomogło zrozumieć przede wszystkim młodym ludziom jak wielką rolę w historii Polski i świata odegrał Karol Wojtyła, Jego życie, pontyfikat i służba... Czyniący pokój między zwaśnionymi narodami, budujący jedność religii, świadek miłości potrafiący nieść ją ludziom, świadek nadziei dzielący się nią z wszystkimi - oto Jan Paweł II. Zachowajmy Jego nauczanie głęboko w sercu, nie lękajmy się o nim mówić, przekazujmy je innym...

 

{gallery}mocnimoc{/gallery}