W ramach programu "Równać Szanse 2004" - Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przeprowadziło w maju i czerwcu 2005r. projekt pt.: "Nasz mały świat".

Jednym z założeń realizowanego programu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w zakresie rozwoju artystycznego. W tym samym czasie realizowaliśmy projekt w ramach Trampoliny pt.:"Kolorowa dolina". 35 uczniów z terenu Gminy Dubiecko wzięło udział w warsztatach malarskich. Pod okiem nauczyciela akademickiego p. Lucjana Tomaki, za pomocą różnorodnych technik malarskich przenosili krajobrazy i pejzaże ziemi dubieckiej na kartony i płótna. Plenerowe zajęcia malarskie zakończyły się wystawą prac młodych artystów w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku. Dnia 17 czerwca 2005 r. przy licznie zebranych młodych artystach, nauczycielach miejscowych szkół oraz rodzicach, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i upominków dzieciom i młodzieży biorącym udział w projekcie przez Attache Kulturalnego Ambasady Amerykańskiej Patricka Lahey.

{gallery}malyswiat{/gallery}