„Są ludzie, którzy swoimi słowami i postawą zmieniają bieg świata…”

Kard. A. Hlond

V Dzień Papieski nie mógł zostać zapomniany także w Dubiecku.

Ten tak ważny duchowo i kulturalnie moment zbiegł się z istotnym dla naszej miejscowości faktem. Publiczne Gimnazjum w Dubiecku podjęło działania zmierzające do nadania tej szkole imienia naszego wielkiego papieża Jana Pawła II.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, jak zwykle chętnie, otworzyło podwoje Kresowego Domu Sztuki dla wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w spektaklu słowno-muzycznym, przygotowanym przez uczniów gimnazjum i kwartet Ars Perfecta z Przemyśla.

Montaż był pomyślany jako kwintesencja nauczania i duchowości Jana Pawła II. Młodzież mówiła o Papieżu-Polaku, o Papieżu-nauczycielu młodych, o Papieżu-człowieku cierpiącym i mądrym, a wszystko ilustrowały piękne i głębokie wiersze Papieża-poety i muzyka w wykonaniu kwartetu muzycznego.

I chociaż tyle już słów powiedziano o tym człowieku, wydaje się, że tajemnica Jego niezwykłej osobowości pozostaje nietknięta. Być może trzeba sięgnąć tam, skąd czerpał Jan Paweł II, gdy pisał: „Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość mi wszystko pokazała…”

Mamy nadzieję, że także taka mała uroczystość, jak dzisiejsza, przyniesie dobre owoce, płynące z zadumy i wyciszenia.

Joanna Kurasz

 

{gallery}dzienpapieski{/gallery}