Informujemy, że Stowarzyszenie przymierza się do realizacji projektu zmierzającego do zaadoptowania budynku cerkwi na potrzebę zorganizowania galerii oraz przygotowania wystawy fotograficzno-historycznej pn. „Dubiecko: spotkanie trzech kultur i religii”.

Miło jest nam poinformować, że po niespełna rocznych staraniach Nasze Towarzystwo otrzymało w 20-letnią dzierżawę budynek cerkwi w Dubiecku.

Już po raz drugi spotkaliśmy się w Słonnem z uczestnikami Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego im. Mariana Plebańczyka na Sanie i podobnie jak w ubiegłym roku organizatorzy spływu zgromadzili wokół siebie mnóstwo dzieci, dla których przygotowali gry i zabawy sprawnościowe. Byli zwycięscy, dyplomy i słodycze. Natomiast wieczorem wspólnie śpiewaliśmy i bawiliśmy się przy ognisku. 

W dniu 20.05.2006 r w Dubiecku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie przyjęło następujące uchwały: