23 maja 2010 r. w KDS otwarto wystawę jubileuszową z okazji 30-lecia Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego z Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

 

Koncert odbył się w Zamku w Dubiecku przy udziale środków finansowych Powiatu Przemyskiego.

 

Zbigniew Karaszewski - artysta grafik

Studia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki. Pracownie: malarstwa - prof. Teresa Pągowska i prof. Jerzy Tchórzewski, Projektowanie Książki i ilustracja - prof. Janusz Stanny.

Maria Kondrad ukończyła Liceum Plastyczne we Wrocławiu, Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, studiowała także na kierunku pedagogiczno-plastycznym w Cieszynie i Lublinie.

Plenery we wsi Krzemienna na Sanem organizowane są przez Galerię „Marzenie” w Łańcucie od roku 2005. Ich celem jest spotkanie ludzi reprezentujących różne obyczaje i tradycje, otwartych na dyskusje i twórczą współpracę. Biorą w nich udział m.in. artyści z Białorusi, Łotwy, Słowacji, Ukrainy i Polski - głównie z Rzeszowa, Tarnowa, Łańcuta, Przemyśla, czyli miast sytuujących się na terenach określanych mianem przygranicznych, wchodzących w skład dawnej Galicji. www.galeriamarzenie.pl

Ludwik Biernacki – fotograf, urodzony w 1959 r. w Jaśle.

        Od 1980 r. mieszka wraz z rodziną w Jarosławiu, jest właścicielem rodzinnej firmy Dalux, w tym nowoczesnego, doskonale wyposażonego, profesjonalnego studia fotografii portretowej. Wyposażenie i możliwości techniczne przemyskiego atelier należą do jednych z najlepszych w Polsce.

Uzgodnienia z dr. Januszem Cywickim dotyczące projektu logo oraz nazwy dla obiektu cerkwi greckokatolickiej.

Pan Dyrektor zaprojektował logo oraz jest autorem nazwy Kresowy Dom Sztuki. Bardzo dziękujemy za pracę i bezinteresowność.

Miło jest nam poinformować, że po niespełna rocznych staraniach Nasze Towarzystwo otrzymało w 20-letnią dzierżawę budynek cerkwi w Dubiecku.

Autorzy zdjęć:

  • Katerina Mynarzova /Republika Czeska - "Letme Doteky"
  • Marek Dzupin /Republika Czeska - "Navraty"

Więcej o Festiwalu Galicja znajdziesz na stronie: http://festiwalgalicja.com/

Wystawa czynna do 8 lipca 2009 r.