(2019-10-20) W dniu 15 października 2019 r. w Łodzi, zawarta została Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, działającą w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, na mocy której Stypendium Pomostowe XVIII edycji  2019/2020, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

 1. Łukasz Wajda – Informatyka stosowana, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica,  Kraków.
 2. Karolina Ślimak – Finanse i Rachunkowość, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów. 
 3. Klaudia Bukowińska – Biotechnologia, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów. 
 4. Rafał Zioło – Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 

(2018-11-02) W dniu 31 października 2018 r. w Łodzi zawarta została Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości  w  Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na mocy której Stypendium Pomostowe XVII edycji  2018/2019, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

 1. Jakub Daraż -  Biologia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 2. Wiktoria Zasada – Wydział lekarski, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań.
 3. Angelina Pinkowicz – Prawo i Administracja, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.  
 4. Weronika Ferenc – Architektura, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów. 

 

(2017-10-29) W dniu 26 października 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości  w  Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na mocy której Stypendium Pomostowe XVI edycji  2017/2018, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

- Klaudia Klepacka - Informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków

- Andżelika Pawlus -Inżynieria Materiałowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków

- Paweł Mazurek - Prawo, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

- Paweł Młynarski - Informatyka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

- Kamila Ślimak - Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów

 Gratulujemy i życzymy sukcesów.

 

(2016-10-08) W dniu 8 października 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości  w  Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na mocy której Stypendium Pomostowe XV edycji  2016/2017, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

 1. Jakub Norek - Informatyka, Politechnika Wrocławska

2. Kinga Jodłowska - Biotechnologia, Politechnika Rzeszowska

3. Piotr Młynarski - Ratownictwo Medyczne, Uniwersytet Rzeszowski

4. Karolina Nowak - Chemia, Politechnika Łódzka

5. Magdalena Krupa - Logistyka, Uniwersytet Rzeszowski

6. Sławomir Mazur - Administracja, Uniwersytet Rzeszowski

 Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

(2015-10-23) W dniu 23 października 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości  w  Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na mocy której Stypendium Pomostowe XIV edycji  2015/2016, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

 Gabriela Tereszczak - Politechnika Rzeszowska, Budownictwo

 1. Jolanta Nowak - Politechnika Rzeszowska, Inżynieria Medyczna
 2. Konrad Banaś - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, Rachunkowość i Controlling
 3. Katarzyna Chruścicka - Uniwersytet Rzeszowski, Archeologia
 4. Magdalena Ferenc - Uniwersytet Rzeszowski, Pielęgniarstwo

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

 

(2014-11-12) W dniu 20 października 2014 roku została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania Stypendium Pomostowego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015. Stypendium, wynoszące 500 zł. miesięcznie, od października 2014 r. do lipca 2015 r. otrzymali:

 1. Ewa Pudysz - Uniwersytet Rzeszowski, Położnictwo
 2. Kamila Szybiak - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Transport
 3. Piotr Chruścicki - Uniwersytet Rzeszowski, Pedagogika
 4. Ewelina Sidor - Uniwersytet Rzeszowski, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 5. Natalia Bal – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Turystyka i Rekreacja
 6. Piotr Hendzel – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Informatyka
 7. Łukasz Ślimak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Elektronika i Telekomunikacja

 

(2013-11-04) W dniu 4 listopada 2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania Stypendium Pomostowego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014.

Stypendium, wynoszące 500,00 zł. miesięcznie, od października 2013 r. do lipca 2014 r. otrzymali

 1. Katarzyna Nęczyńska, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Informatyka
 2. Izabela Ochman, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Logistyka
 3. Joanna Fudali, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Matematyka
 4. Joanna Sebzda, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Budownictwo
 5. Wojciech Hubal, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politologia
 6. Wojciech Szybiak, Uniwersytet Rzeszowski, Architektura Krajobrazu
 7. Joanna Zatwardnicka, Uniwersytet Rzeszowski, Matematyka
 8. Katarzyna Pantoła, Uniwersytet Rzeszowski, Administracja

 

(2012-10-24) W dniu 24 października 2012 r. została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania stypendium pomostowego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013. 

Stypendium, w wysokości 500,00 zł miesięcznie od października 2012 r. do lipca 2013 r., otrzymali:

 1.  Justyna Młynarska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Filologia Angielska
 2. Sylwia Sacharzec - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Ekonomia
 3. Patryk Banaś - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów; Budownictwo
 4. Marcin Szybiak - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Elektrotechnika
 5. Katarzyna Tereszczak  - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Pedagogika
 6. Angelika Front  - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Filologia Polska

 

(2011-10-30)  W dniu 18 października 2011 r. została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania stypendium pomostowego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012. 

Stypendium, w wysokości 500,00 zł miesięcznie od października 2011 r. do lipca 2012 r., otrzymali: Paulina Maszczakiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, inżynieria środowiska

 1. Radosław Czech – Politechnika Krakowska, Kraków, inżynieria środowiska
 2. Monika Chruścicka – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, pedagogika
 3. Artur Głowacz – Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, inżynieria środowiska
 4. Karolina Galej - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, matematyka
 5. Wiktor Deręgowski - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, filologia angielska
 6. Damian Kocyło - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, historia

 Stypendium finansowane jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

 

(2010-10-20)  W dniu 16 października 2010 r. została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, a  Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania stypendium pomostowego Dyplom z Marzeń na pierwszy rok studiów w roku akademickim  2010/2011 . Stypendium, w wysokości 500,00 zł miesięcznie od października 2010 r. do lipca 2011 r., otrzymali:

 1. Justyna Dzimira -  Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Inżynieria Środowiska
 2. Jacek Karaś - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Technologia Chemiczna
 3. Paulina Opałka - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Inżynieria Środowiska
 4. Patryk Pilch - Politechnika Krakowska, Kraków, Budownictwo
 5. Barbara Nowak -  Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Inżynieria Środowiska
 6. Dagmara Żurawska - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Górnictwo i Geologia

 Stypendium finansowane jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

 

(2009-10-20)  W dniu 16 października 2009 r. została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, a  Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania stypendium pomostowego Dyplom z Marzeń na pierwszy rok studiów w roku akademickim  2009/2010 . Stypendium, w wysokości 500,00 zł miesięcznie od października 2009 r. do lipca 2010 r., otrzymali:

 1. Gabriela Sowa -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Turystyka i Rekreacja
 2. Andrzej Nowak -  Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie; Matematyka z Informatyką
 3. Sławomir Dzimira - Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie; Europeistyka
 4. Rafał Chruścicki - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie; Filologia Polska
 5. Barbara Czyżowska - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie; Ochrona Środowiska
 6. Magdalena Prorok - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie; Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

  Stypendium finansowane jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.  

 

(2008-11-10)  Z przyjemnością informujemy, że 29 września 2008 roku Komisja Stypendialna segmentu II Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń” w Łodzi rozpatrzyła wnioski kandydatów zatwierdzone przez Komisję Stypendialną TPZD i przyznała 6 stypendiów dla studentów I roku. Zgodnie z Umową zawartą w dniu 14 października 2008 r. w Łodzi pomiędzy

Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, w roku akademickim 2008/2009 Stypendium Pomostowe „Dyplom z Marzeń” na pierwszy rok studiów otrzymali:

 

    1. Iwona Bura – filologia polska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów;

    2. Ewelina Chachura – architektura i urbanistyka, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów;

    3. Maciej Mędraś – biotechnologia, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów;

    4. Kamil Pilch – ochrona środowiska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów;

    5. Elżbieta Serwin – pielęgniarstwo, Uniwersytet Jagielloński, Kraków;

    6. Joanna Szybiak – prawo, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

 

Spotkanie ze stypendystami i wręczenie dyplomów odbyło się 2 listopada w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku.

 

(2007-10-08)  Z ogromną radością informujemy, że Komisja Stypendialna Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi w dniu 2 października 2007 r. przyznała Stypendium Pomostowe „Dyplom z marzeń” 5 studentom I roku, rekomendowanym przez TPZD.

Są to:

1. Bembenek Barbara - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; Fizjoterapia

2. Grzegorzak Dorota - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; Ekonomia

3. Niemiec Honorata - Uniwersytet Rzeszowski, Kolbuszowa; Biotechnologia

4. Pinda Justyna - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; Fizjoterapia

5. Stankiewicz Grzegorz - Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków; Elektrotechnika

 

     Stypendium przyznane zostało na okres od października 2007 r. do lipca 2008 r. w wysokości 380 zł. miesięcznie i w 70% finansowane jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 20% kosztu stypendium to dotacja, którą otrzymaliśmy od Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy, a wkład finansowy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej wynosi 10%. Umowy dotyczące współfinansowania Stypendium Pomostowego „Dyplom z marzeń” pomiędzy FEP z Łodzi a TPZD i pomiędzy FWS z Warszawy a TPZD zostały zawarte w dniu 8 października 2007 r. 

            Stypendystom życzymy dużo sukcesów!

 

(2007-08-11)  11 sierpnia 2007 r. odbyło się zebranie Komisji Stypendialnej TPZD w celu rozpatrzenia wniosków Stypendium Pomostowego Dyplom z Marzeń, które wpłynęły do Stowarzyszenia do dnia 10 sierpnia 2007 r. Komisja sprawdziła prawidłowość wniosków, oświadczeń i złożonych przez maturzystów załączników zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania Stypendiów Pomostowych dla studentów w roku akademickim 2007/2008 (VI edycja, IV segment). W terminie do 24 sierpnia 2007 r. zostaną one przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, która do 30 września 2007 r. ogłosi listę stypendystów.

 

(2007-07-15) W związku z VI edycją Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń” Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyzna 5 stypendiów w roku akademickim 2007/2008 w wysokości 380 zł miesięcznie, wypłacanych przez 10 miesięcy. 

        Jeśli jesteś zdolny, ambitny, masz dobre wyniki w nauce, dochody nie wyższe niż 655 zł. (netto) na osobę w rodzinie, mieszkasz na terenie gminy Dubiecko i wybierasz się na studia, zapoznaj się z zasadami konkursu i złóż wniosek do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w terminie do 8 sierpnia 2007 r. 

    Pełny opis programu (VI edycja, IV segment) wraz z formularzem wniosku i oświadczeniem znajduje się na stronie internetowej:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/IVsegment.html 

 

(2006-10-16)  16 października 2006 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, działającą w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w sprawie współpracy i przekazywania studentom stypendium „Dyplom z marzeń” w roku akademickim 2006/2007. Studenci otrzymywać będą stypendia w wysokości 350 zł. miesięcznie przez 10 miesięcy. Fundusz stypendialny składa się w 50% (8.750 zł.) ze środków powierzonych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i w 50% (8.750 zł.) ze środków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej otrzymanych od Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy.

 

 (2006-09-27)  27 września 2006r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej segmentu III Programu Stypendiów Pomostowych, która przyznała stypendium „Dyplom z marzeń” 5 studentom I roku z terenu gminy Dubiecko. Są to:

    - Anna Szybiak – Filologia Szwedzka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

    - Krzysztof Flader – Administracja Transgraniczna, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu;

    - Bartłomiej Brożyna – Archeologia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

    - Katarzyna Sieńko – Biologia , Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie;

    - Maria Fudali – Prawo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. 

 

Szukaj na stronie