Stypendium dla tegorocznych maturzystów! 

Zdobądź rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej 

i Stypendium Pomostowe na I rok studiów

 

 Aby ubiegać się o Stypendium Pomostowe w XIX edycji programu, na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i być maturzystą z 2020 roku;
 • zdać dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym tzn. uzyskać min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów należy obliczyć stosując Algorytm

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

JEŚLI ZDAWAŁEŚ MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ – sprawdź Algorytm liczenia punktów uzyskanych na maturze międzynarodowej.

 • zostać przyjęta/y w roku akademickim 2020/2021 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • mieszkać na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł. BRUTTO (w czerwcu 2020 r.)
  Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • do wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązującego w bieżącym roku akademickim przyjmuje się 1/12 kwoty ogłoszonej na rok 2019, która wynosi 2 715 zł, czyli 226,25 zł miesięcznie.
 • uzyskać rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

 

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

 

W celu uzyskania informacji dodatkowych i rekomendacji Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

tel. 888 044 164

 

Szukaj na stronie