(2016-12-01) W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja Stypendialna TPZD przyznała 3 stypendia naukowe Damy Radę na rok szkolny 2016/2017. Otrzymali je:

1. Katarzyna Chachura - kl. I, Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku

2. Marzena Olejarska - kl. III a, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku

3. Mikołaj Mędraś - kl. II c, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku

 Gratulujemy!

 

(2015-11-14) W dniu 14 listopada 2015 r. Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej  przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” na rok szkolny 2015/2016. Stypendium w wysokości 100 zł. miesięcznie od listopada 2015 r. do czerwca 2016 r. otrzymali:

 1. Katarzyna Chachura –  kl. III b, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku
 2. Kinga Jodłowska – kl. III, Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 
 3. Paulina Młynarska – kl. II b, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie 
 4. Sylwia Sas – kl. II a, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku
 5. Agnieszka Waśko – I rok studiów, Politechnika Rzeszowska, Transport

 Gratulujemy i życzymy sukcesów.

 

(2014-11-06) W dniu 6 listopada 2014 r. Komisja Stypendialna TPZD postanowiła przyznać stypendia TPZD Damy Radę na rok szkolny 2014/2015. Stypendium w kwocie 125 zł. miesięcznie od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. otrzymali uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku:

 1.   Magda Binko kl. IIIc
 2.   Mateusz Mędraś kl. IIIb
 3.   Diana Popowczak kl. IIId
 4.   Natalia Szybiak kl. IId
 5.   Karolina Ślimak kl. IIc
 6.   Łukasz Wajda kl. IIIc

   Gratulujemy!

 

(2012-11-30)  W dniu 24 listopada 2012 r. Uchwałą nr 1/2012 Komisja Stypendialna przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendia TPZD Damy Radę na rok szkolny 2012/2013, Stypendium w wysokości 200,00 zł. miesięcznie przyznano na okres od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Otrzymali je:

 1.  Małgorzata Waśko – studentka I roku, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl
 2. Piotr Kaszycki – student I roku, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

 

(2009-10-30)  W dniu 27 października 2009 r. Uchwałą nr 1/2009 Komisja Stypendialna przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendia TPZD Damy Radę na rok szkolny 2009/2010, w kwocie 100,00 zł. miesięcznie. Otrzymali je:

 1.  Piotr Król – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
 2. Justyna Młynarska – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie,
 3. Agnieszka Niedźwiedź – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku,
 4. Katarzyna Saczko - Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku,
 5. Ewelina Sidor - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku,
 6. Anna Sieńko - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku,
 7. Łukasz Ślimak - Publiczne Gimnazjum w Nienadowej,
 8. Małgorzata Waśko - Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku,
 9. Sabina Zimońska - Publiczne Gimnazjum w Nienadowej,
 10. Łukasz Pilch – Technikum nr 8 im. Ks. Arcybiskupa I. Tokarczuka w Przemyślu,
 11. Bożena Skubisz - Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku,
 12. Małgorzata Wojdyło - Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku.

           Gratulujemy i życzymy sukcesów.

 

(2008-11-10) W dniu 4 listopada 2008 r. Komisja Stypendialna TPZD, Uchwałą nr 1/2008 przyznała stypendia na rok szkolny 2008/2009.

 Stypendium TPZD „Damy Radę” w wysokości 100 zł. miesięcznie, od września 2008 r. do czerwca 2009 r. otrzymali:

     1. Magdalena Prorok – Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku

     2. Paulina Maszczakiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

     3. Justyna Kijanka - Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku

     4. Piotr Król – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej

     5. Łukasz Ślimak – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej

     6. Łukasz Pilch – Technikum nr 8 im. Ks. Arcybiskupa I. Tokarczuka w Przemyślu

 Natomiast stypendium w wysokości 150 zł. miesięcznie otrzymał:

     7. Bartłomiej Staszkiewicz – Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu.

 Ponadto przyznano również stypendium Aleksandrze Tereszczak – uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku w wysokości 150 zł. miesięcznie w okresie od września 2008 r. do stycznia 2009 r.

 Wszystkim stypendystom życzymy sukcesów w nauce.

 (2007-10-25) W dniu 25 października 2007 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu TPZD i Komisji Stypendialnej ze stypendystami „Damy Radę” i ich rodzicami w celu podpisania oświadczeń – zgody na otrzymywanie stypendium. Omówiono cele i założenia Funduszu Stypendialnego „Damy Radę”, priorytety darczyńców i kryteria przyznawania stypendium na rok szkolny 2007/2008. Stypendyści zapoznali się z Uchwałą nr 1/2007 Komisji Stypendialnej TPZD i Regulaminem stypendium, a następnie ustalono procedury przekazywania comiesięcznych wpłat na konta stypendystów.

 

(2007-10-19) Komisja Stypendialna TPZD rozpatrzyła 29 wniosków uczniów ubiegających się o stypendium naukowe „Damy Radę”. Uwzględniając kryterium dochodowe, wyniki w nauce oraz aktywność w szkole i w środowisku lokalnym Komisja Uchwałą nr1/2007 postanowiła przyznać stypendium 10 osobom po 100 zł. miesięcznie (od września 2007 r. do czerwca 2008 r.). 

 Stypendyści TPZD „Damy Radę” w roku szkolnym 2007/2008:

 1. Ewelina Chachura - Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku

2. Magdalena Prorok - Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku

3. Andrzej Nowak - Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku

4. Maciej Mędraś - Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku

5. Paulina Maszczakiewicz - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku

6. Bartłomiej Staszkiewicz - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku

7. Tomasz Ginszt - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku

8. Justyna Kijanka - Publiczne Gimnazjum w Nienadowej

9. Piotr Król - Publiczne Gimnazjum w Nienadowej

10. Łukasz Pilch - Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Przemyślu.

Serdecznie gratulujemy!

(2006-09-27) Komisja Stypendialna TPZD, dysponując środkami finansowymi pochodzącymi od osób prywatnych wspierających fundusz stypendialny Towarzystwa, na posiedzeniu w dniu 27 września 2006 r. postanowiła przyznać trzy kolejne stypendia naukowe TPZD „Damy Radę” w kwocie 150 zł miesięcznie. Spośród uczniów wytypowanych przez Dyrektorów szkół Uchwałą nr 2/2006 jednogłośnie postanowiono, że otrzymują je: 

1.  Justyna Kijanka – uczennica Publicznego Gimnazjum w Nienadowej. 

2.  Ewelina Majger – uczennica Publicznego Gimnazjum w Dubiecku.

3.  Maciej Mędraś – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku.

  Stypendium przyznane jest na czas określony do dnia 30 czerwca 2007r. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zawarte są w Regulaminie Stypendium „Damy Radę” zatwierdzonym w dniu 03 listopada 2005 r. przez Komisję Stypendialną TPZD.

 (2006-08-24) Komisja Stypendialna TPZD na zebraniu w dniu 24 sierpnia 2006r. sprawdziła sprawozdania merytoryczne i finansowe (za okres od 01.03.2006r.-30.06.2006r) czterech gimnazjalistów otrzymujących stypendium naukowe „Damy Radę”. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone przez Komisję Stypendialną.

    Następnie Komisja rozpatrzyła wnioski ww. stypendystów w sprawie kontynuacji stypendium w roku szkolnym 2006/2007 i biorąc pod uwagę osiągnięcia stypendystów i ich sytuację materialną podjęła Uchwałę nr 1/2006 o kontynuacji stypendium naukowego „Damy Radę” dla czterech dotychczasowych stypendystów tj.: Barbary Czyżowskiej, Honoraty Rozmus, Justyny Martyn i Łukasza Pilcha od 01.09.2006r. do 30.06.2007r. w wysokości 150 zł. miesięcznie dla każdego stypendysty.

 (2006-04-11)  W dniu 11 kwietnia Radio Rzeszów wyemitowało audycję radiową poświęconą stypendium naukowemu „Damy Radę” przygotowaną przez p. Marka Cynkara. Nasi stypendyści mówili w niej o swoich osiągnięciach, zainteresowaniach i planach na przyszłość. Podkreślali znaczenie wyróżnienia ich jako stypendystów TPZD i pomocy finansowej, jaką to ze sobą niesie. 

      Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli pomóc również innym zdolnym uczniom z naszej gminy.

 (2006-03-19)  W dniu 19 marca 2006r. odbyło się zebranie Komisji Stypendialnej TPZD w celu rozpatrzenia sprawozdań finansowo merytorycznych za okres 01.11.- 31.12.2005r. i 01.01-28.02.2006r. przedłożonych przez czterech stypendystów Funduszu „Damy Radę”. Sprawozdania zostały przeanalizowane i przyjęte przez wszystkich członków Komisji bez zastrzeżeń. Nasi stypendyści za otrzymane fundusze zakupili wiele pomocy naukowych i cieszymy się, że dzięki temu mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. A są to uczniowie ambitni, odnoszący sukcesy nie tylko na terenie naszej gminy. Dumni jesteśmy, że nasza stypendystka Honorata Rozmus została laureatką VI Archidiecezjalnej Olimpiady o Wielkich Polakach, o bł. Auguście Czartoryskim, w której główną nagrodą był dwutygodniowy wyjazd do Rzymu. Cieszymy się z tego zwycięstwa razem z nią.

 (2005-11-08)  W dniu 08.11.2005 r. Komisja Stypendialna oraz Zarząd TPZD spotkali się ze stypendystami i ich rodzicami w celu uzasadnienia przyznania im stypendium „Damy Radę” i przedłożenia Regulaminu Stypendium. 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na otrzymywanie stypendium, zapoznali się z Regulaminem i nie zgłosili do niego żadnych zastrzeżeń.

Niniejszym, zgodnie z Uchwałą nr 1/2005 Komisji Stypendialnej przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, Barbara Czyżowska, Honorata Rozmus, Justyna Martyn i Łukasz Pilch będą otrzymywali comiesięczne stypendium od listopada 2005 r. do 31 czerwca 2006 r.

 (2005-11-03)  Pragniemy z przyjemnością poinformować, że Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, dzięki pozyskaniu funduszy od prywatnych osób, postanowił utworzyć Fundusz Stypendialny „Damy Radę” dla uczniów gimnazjów, którzy ukończyli pierwszą klasę i uczniów szkół średnich. 

Celem stypendium jest materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Dubiecko, których rodziny nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi. Stypendium przyznawane i odwoływane jest przez Komisję Stypendialną powoływaną przez Zarząd TPZD.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zawarte są w Regulaminie Stypendium zatwierdzonym w dniu 03 listopada 2005 r. przez Komisję Stypendialną w składzie:

    1. Zofia Jasińska

    2. Henryka Bury

    3. Siostra Nulla Szymanik

    4. Teresa Blecharczyk

    5. Agnieszka Szybiak 

Na spotkaniu Komisja wybrała stypendystów, spośród kandydatów wyłonionych wcześniej przez Dyrektorów oraz Rady Pedagogiczne Publicznego Gimnazjum w Dubiecku i Publicznego Gimnazjum w Nienadowej. 

Stypendystami na okres od 01.11.2005r. - 31.06.2006 r. zostali:

    1. Barbara Czyżowska – uczennica Publicznego Gimnazjum w Dubiecku;

    2. Honorata Rozmus – uczennica Publicznego Gimnazjum w Dubiecku;

    3. Justyna Martyn - uczennica Publicznego Gimnazjum w Dubiecku;

    4. Łukasz Pilch - uczeń Publicznego Gimnazjum w Nienadowej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

       Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, którym inicjatywa utworzenia Stypendium Naukowego „Damy Radę” jest bliska, o wsparcie naszego funduszu. Uczniów wybitnie uzdolnionych, a będących w trudnej sytuacji finansowej jest w naszej gminie znacznie więcej, o czym informują nas dyrektorzy szkół i nauczyciele. 

    Dzięki dodatkowym środkom finansowym, z funduszu stypendialnego mogliby skorzystać także inni potrzebujący uczniowie. 

 

Liczymy, że w przyszłości dzięki pomocy wielu osób, grono naszych stypendystów znacznie się powiększy, a młodzi i zdolni ludzie z naszej gminy będą mieli większe szanse na rozwijanie swoich zdolności.

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę, podajemy nr konta:

 

92 9093 1020 2002 0210 5574 0003, z dopiskiem Stypendium „Damy Radę”

 

 

Szukaj na stronie