Trochę historii i pamiątkowych fotografii ...

(2008-10-12) Członkowie TPZD na szlaku turystycznym... więcej>>

(2007-06-21) Otwarcie szlaku turystycznego... więcej>>

Kwiecień 2007

Mamy tablice! Kilka dni temu zostały wykonane tablice z mapą trasy szlaku, z opisem i zdjęciami ważniejszych miejsc na trasie, min. opisujące rezerwat przyrody "Kozigarb", nieistniejącą już wieś Połchowę, Grodzisko - gdzie znajdowała się pierwotna osada Dubiecka, nadleśnictwa przez które przebiega szlak oraz tablice edukacyjne przedstawiające interesujące aspekty z życia lasu. Przygotowano również tablice wskazujące kierunki i odległości na trasie. Niebawem rozpocznie się ich montaż.

Styczeń 2007

Przyszedł czas na wykonanie drobnej infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych. Na trasie szlaku będą się znajdować cztery duże tablice z mapą trasy szlaku oraz kilkanaście mniejszych, poglądowych z opisem ważniejszych miejsc. Na potrzeby promocji szlaku wydanie zostanie przewodnik po trasie turystycznej. Pierwsze prace w terenie przewidujemy na początku tej wiosny. Planujemy uroczyste otwarcie szlaku na dzień 21 czerwca 2007 r.

Listopad 2006

Mamy stanicę turystyczną! Nadleśnictwo Dynów w ramach swojego wkładu w realizację projektu - wykonało stanicę turystyczną, która znajduje się w połowie odległości pomiędzy miejscowościami Wybrzeże - Słonne. Ponadto zebraliśmy materiały do opracowania przewodnika po szlaku – dysponujemy wystarczającymi informacjami oraz zbiorem fotografii. Trwające w okresie letnim prace remontowe przy budynku Kresowego Domu Sztuki zostały ukończone. Dokończono wymianę pokrycia dachowego na całej połaci oraz wykonano izolacje pionowe budynku oraz odnowiono sieć odgromową.

Lipiec 2006

Kolejny krok: remont zabytkowej kapliczki w Górnej Połchowej. Prace remontowe trwały aż do lipca, ze względu na niesprzyjającą pogodę i konieczność transportu materiałów budowlanych w trudnym terenie leśnym, ale udało się! zdjęcia>>

Kwiecień 2006

W następnym etapie realizacji projektu, wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, a projekt nadal będzie realizowany według wcześniej przyjętych założeń programowych. Doprowadzono do spotkań oraz uzgodnień projektu z partnerami i zatwierdzono projekt przebiegu szlaku. Ponadto odbyto wizje terenowe trasy szlaku pod kątem możliwości oznakowania. W Kresowym Domu Sztuki wykonano drzwi wewnętrzne oraz otwarto wystawę pt.: „Obiekty sakralne pogranicza kultur – cerkiew w Piątkowej” Nadmienić warto, że otrzymaliśmy dotację Ministra Kultury na działalność kulturalną KDS w 2006 r.

Styczeń 2006

W kolejnym kwartale realizacji projektu wykonaliśmy dokumentację techniczną przebiegu szlaku. mapa sytuacyjna>>

Ponadto odbyliśmy wizje terenowe na istniejących ścieżkach przyrodniczo-krajobrazowych „Bobrowa dolina” w Lipie i „Szlakiem Świeżawskich” w Ostrowie pod kątem rozważenia możliwości adaptacji przyjętych rozwiązań technicznych w naszych warunkach planowanej trasy turystycznej. W Kresowym Domu Sztuki odnowiono drzwi wejściowe boczne i ramy okienne oraz wykonano brakujące ramy okienne w południowym oknie budynku.

(2005-09-21) Mamy już za sobą spotkania z Partnerami projektu, wytyczyliśmy wstępną trasę szlaku w terenie... więcej>>

(2005-07-28) Z wielka radością pragniemy poinformować, że Rada Fundacji Karpackiej pozytywnie zaopiniowała nasz projekt pt.: Środowisko, historia, kultura - trzy ścieżki tożsamości”. Tym sposobem rozpoczęliśmy dwuletni okres realizacji naszego projektu. Jesteśmy przekonani, że projekt wpłynie na ożywienie gospodarcze i turystyczne, poprawę wizerunku naszego regionu, przyczyni się do rozwoju naszej miejscowości, jak również spowoduje poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Dzięki ścisłej współpracy z partnerami projektu oraz poprzez konsultacje ze specjalistami w dziedzinie prac remontowych obiektów zabytkowych, mamy zamiar kontynuować rozpoczęty w 2004 r. remont budynku cerkwi greckokatolickiej zaadoptowanej na Kresowy Dom Sztuki. Również wspólnie z partnerami projektu oraz twórcami ścieżek i szlaków turystycznych zamierzamy wytyczyć szlak pieszo-konny łączący ciekawe pod względem kulturowym, historycznym i przyrodniczym zakątki ziemi dubieckiej. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac w ramach projektu. Za dotychczasową współpracę, pomoc i życzliwość raz jeszcze bardzo dziękujemy Pani Zofii Kordela–Borczyk Dyrektorowi Fundacji Karpackiej - Polska oraz Pani Jolancie Szwarc-Burnatowskiej. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli nadal wspólnie pracować.

(2005-04-30) Prace nad projektem Fundacji Karpackiej w ramach programu Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: "Środowisko, Kultura i Historia - trzy ścieżki tożsamości". Chcemy wytyczyć szlaki turystyczne (wraz z urządzeniem infrastruktury): pieszo-konny i rowerowy oraz dokończyć rozpoczęty remont budynku Kresowego Domu Sztuki, jako integralny element szlaku. Prace projektowe obejmowały również spotkania konsultacyjne z partnerami projektu tj. Nadleśniczymi Nadleśnictw Dynów i Kańczuga, Zarządem Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Wójtem Gminy Dubiecko. Ponadto uczestniczono w szkoleniu przeprowadzonym w siedzibie Fundacji w Sanoku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii I etapu wniosku, złożyliśmy projekt do II-go etapu konkursu. Komisja grantowa Fundacji Karpackiej ogłosi wyniki w czerwcu br.

Szukaj na stronie