Warsztaty teatralne, tym razem prowadzone przez Magdalenę Wajdę i Grzegorza Gawlika - trenerów z Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY z Tarnowa.

Kolejne warsztaty teatralne, prowadzone przez Agnieszkę Szybiak, dotyczyły poznawania przestrzeni teatralnej, zaufania w grupie i doskonalenia koncentracji.

Pierwsze warsztaty dotyczące przestrzeni teatralnej już za nami. Przeprowadził je Grzegorz Gawlik - animator teatralny i trener przy Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY w Tarnowie. To dopiero początek naszego eksperymentowania z teatrem, ale już wiadomo, że czeka nas jeszcze dużo pracy.

W Kresowym Domu Sztuki odbyło się pierwsze spotkanie naszej grupy teatralnej z aktorką Panią prof. Anną Seniuk.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w okresie od września do grudnia 2008 r. realizowało projekt w ramach Programu Integracji Społecznej mający na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenu gminy Dubiecko z zakresu dostępu do profesjonalnych zajęć teatralnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę oraz wyjazdy do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Warsztaty miały na celu, nie tylko rozwijanie wyobraźni i talentów przy pomocy teatru, ale także wyposażenie młodych ludzi w umiejętności przydatne zarówno w warunkach scenicznych, jak i w życiu osobistym, koleżeńskim i społecznym. Zajęcia prowadzone były przede wszystkim przez animatorów teatralnych z Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty” w Tarnowie, aktorów Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie i teatrologa. Warsztaty odbywały się w godzinach pozalekcyjnych i w dni wolne od nauki w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku oraz Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku i innych miejscach wynikających z charakteru zajęć.

Mamy nadzieję, że konfrontacja z profesjonalistami i prowadzone przez nich warsztaty zachęcą młodych ludzi do eksperymentowania teatralnego i odkrycia swojej własnej przestrzeni teatralnej.

Koordynator projektu – Agnieszka Szybiak

Asystenci – Agnieszka Szypuła, Renata Zawadzka

Szukaj na stronie