Działalność stypendialna TPZD

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej prowadzi działalność stypendialną od 2005 roku. Głównym celem programu stypendialnego TPZD jest wyrównywanie szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży z naszego terenu oraz motywowanie uczniów do dalszego rozwoju i pracy. Działalność opiera się na społecznej pracy zarówno Komisji Stypendialnej TPZD, składającej się z 5 osób, powołanej przez Zarząd, jak i innych osób zaangażowanych w tę inicjatywę.

Dotychczas TPZD realizowało przedsięwzięcia w tym zakresie w ramach czterech programów stypendialnych:

Program stypendialny
Liczba stypendystówŁączna kwota przyznanych stypendiów
Fundusz Stypendialny TPZD „Damy Radę” (od 2005 r. do chwili obecnej)68134 550,- zł.
Ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych (od 2006 r. do chwili obecnej)94465 300,- zł.
Moje Stypendium – moja szansa (jednorazowe dofinansowanie na rok szkolny 2006/2007)24 000,- zł.
Karpacki Program Stypendialny Fundacji Karpackiej Polska z siedzibą w Sanoku (jednorazowe uczestnictwo w programie w roku 2007)29 873,- zł.
Razem166613 723,- zł
dane na dzień 24 listopada 2022 r.

W roku akademickim 2022/2023, w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych, stypendium na pierwszy rok studiów otrzymali kolejni studenci rekomendowani przez nasze Stowarzyszenie. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku akademickim, w XXII edycji Programu także będziemy mogli wesprzeć młode, uzdolnione osoby z naszego terenu, rozpoczynające studia.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi: https://www.stypendia-pomostowe.pl/

STYPENDIUM NAUKOWE TPZD “DAMY RADĘ”

Fundusz Stypendialny TPZD „Damy Radę” (od 2005 r.), utworzony został z inicjatywy osób dobrze znających realia życia w małej miejscowości wiejskiej, gdzie bardzo często rodziców nie stać na zapewnienie odpowiedniego dostępu do nauki dla swoich uzdolnionych dzieci. Fundusze pochodzą od osób prywatnych, które dzięki regularnym wpłatom na konto stypendialne wspierają naszą działalność.
Celem stypendium jest materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów klas ósmych i uczniów szkół średnich z terenu Gminy Dubiecko, których rodziny nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi. Stypendium przyznawane i odwoływane jest przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd TPZD.

Dotychczas stypendium naukowe „Damy Radę” otrzymało 68 stypendystów (od listopada 2005 do listopada 2022 r.), łącznie 134 550 zł.

2021/2022: 7 osób

W dniu 1 października 2021 r. Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 7 osób. Stypendium wypłacane będzie od października 2021 do czerwca 2022 r. Łącznie 12 600 zł.

 1. Jakub Dzimira – student I roku; Informatyka w inżynierii komputerowej, Politechnika Krakowska,
 2. Julia Biela – uczennica II LO w Przemyślu,
 3. Kinga Sieńko – uczennica LO w Dubiecku,
 4. Joanna Popowczak – uczennica LO w Dubiecku,
 5. Paula Warchoł – uczennica LO w Dubiecku,
 6. Katarzyna Kazienko – uczennica LO w Dubiecku,
 7. Dominika Dymon – uczennica LO w Dubiecku.
2020/2021: 1 osoba

Komisja Stypendialna TPZD, na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 r., postanowiła przyznać stypendium „Damy Radę” Faustynie Łach – uczennicy Szkoły Podstawowej w Dubiecku, w kwocie 300 zł. miesięcznie od marca do września 2020 r. Łącznie: 2 100 zł.

2017/2018: 3 osoby

W dniu 8 grudnia 2017 r. odbyło się zebranie Komisji Stypendialnej TPZD w celu przyznania stypendium naukowego „Damy Radę” na rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z Uchwałą nr 1/2017 stypendium otrzymały:

 1. Klaudia Bukowińska – uczennica IV LO w Rzeszowie; 150 zł. miesięcznie;
 2. Joanna Kocaj – uczennica Publicznego Gimnazjum w Dubiecku; 100 zł. miesięcznie;
 3. Kaja Szybiak – studentka I roku Indologii, Instytut Orientalistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 300 zł. miesięcznie.

Stypendium przyznane od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. Razem: 4 400 zł.

2016/2017: 3 osoby

Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 3 osób.

 1. Katarzyna Chachura,
 2. Marzena Olejarska,
 3. Mikołaj Mędraś.

125 zł. miesięcznie od listopada 2016 do czerwca 2017. Razem: 3 000 zł.

2015/2016: 5 osób

Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 5 osób.

 1. Katarzyna Chachura,
 2. Sylwia Sas,
 3. Paulina Młynarska,
 4. Kinga Jodłowska,
 5. Agnieszka Waśko.

100 zł miesięcznie od listopada 2015 do czerwca 2016. Razem: 4 000 zł.

2014/2015: 6 osób

Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 6 osób.

 1. Magda Binko,
 2. Mateusz Mędraś,
 3. Diana Popowczak,
 4. Natalia Szybiak,
 5. Karolina Ślimak,
 6. Łukasz Wajda.

125 zł miesięcznie od listopada 2014 do czerwca 2015, Razem: 6 000 zł.

2012/2013: 2 osoby

Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 2 osób.

 1. Małgorzata Waśko,
 2. Piotr Kaszycki.

200 zł. miesięcznie, od listopada 2012 do czerwca 2013, Razem: 3 200 zł.

2009/2010: 12 osób

Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 12 osób.

 1. Piotr Król – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie;
 2. Justyna Młynarska – LO w Dynowie;
 3. Agnieszka Niedźwiedź – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku;
 4. Katarzyna Saczko – LO w Dubiecku;
 5. Ewelina Sidor – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku;
 6. Anna Sieńko – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku;
 7. Łukasz Ślimak – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej;
 8. Małgorzata Waśko – LO w Dubiecku;
 9. Sabina Zimońska – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej.

100 zł. miesięcznie przez 10 miesięcy od września 2009 do czerwca 2010, Razem: 9 000 zł.

 1. Łukasz Pilch – Technikum nr 8 im. Ks. Arcybiskupa I. Tokarczuka w Przemyślu;
 2. Bożena Skubisz – LO w Dubiecku;
 3. Małgorzata Wojdyło – LO w Dubiecku.

100 zł. miesiecznie przez 9 miesięcy od września 2009 do maja 2010. Razem: 2 700 zł.

2008/2009: 8 osób

Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 8 osób.

 1. Magdalena Prorok – LO w Dubiecku,
 2. Paulina Maszczakiewicz – LO w Dynowie,
 3. Justyna Kijanka – LO w Dubiecku,
 4. Piotr Król – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej,
 5. Łukasz Ślimak – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej,
 6. Łukasz Pilch – Technikum nr 8 im. Ks. Arcybiskupa I. Tokarczuka w Przemyślu.

100 zł. miesięcznie przez 10 miesięcy od września 2008 do czerwca 2009, Razem: 6 000 zł.

 1. Bartłomiej Staszkiewicz – LO nr 2 im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu.

150 zł. miesięcznie przez 10 miesięcy od września 2008 do czerwca 2009, Razem: 1 500 zł.

 1. Aleksandra Tereszczak – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku.

150 zł. miesięcznie przez 5 miesięcy od września 2008 do stycznia 2009, Razem: 750 zł.

2007/2008: 10 osób

Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 10 osób.

 1. Ewelina Chachura – LO w Dubiecku,
 2. Bartłomiej Staszkiewicz – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku,
 3. Paulina Maszczakiewicz – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku,
 4. Tomasz Ginszt – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku,
 5. Magdalena Prorok – LO w Dubiecku,
 6. Andrzej Nowak – LO w Dubiecku,
 7. Maciej Mędraś – LO w Dubiecku,
 8. Piotr Król – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej,
 9. Justyna Kijanka – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej,
 10. Łukasz Pilch – Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Przemyślu.

Stypendium przyznane od września 2007 do 30 czerwca 2008 w kwocie 100 zł. miesięcznie. Razem 10 000 zł.

2006/2007: 7 osób

Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 7 osób.

 • 4 osoby (kontynuacja z poprzedniego roku):
 1. Honorata Rozmus,
 2. Justyna Martyn,
 3. Barbara Czyżowska,
 4. Łukasz Pilch.

Stypendium od 1 września 2006 do 30 czerwca 2007 po 150 zł. misięcznie. Razem: 6 000 zł.

 • 3 osoby:
 1. Justyna Kijanka, Publiczne Gimnazjum w Nienadowej,
 2. Ewelina Majger, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku,
 3. Maciej Mędraś Publiczne Gimnazjum w Dubiecku.

Stypendium od 1 września 2006 do 30 czerwca 2007, po 150 zł. miesięcznie. Razem: 4 500 zł.

2005/2004: 4 osoby

Komisja Stypendialna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej przyznała stypendium naukowe TPZD „Damy Radę” dla 4 osób.

 1. Honorata Rozmus, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku,
 2. Justyna Martyn, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku,
 3. Barbara Czyżowska, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku,
 4. Łukasz Pilch, Publiczne Gimnazjum w Nienadowej.

Stypendium od listopada 2005 do czerwca 2006 – po 150 zł. miesięcznie dla każdego stypendysty. Razem 4 800 zł.

STYPENDIUM POMOSTOWE

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w 2006 roku wzięło udział w Konkursie Dyplom z Marzeń, inicjatywie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi. Był to konkurs skierowany do pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które prowadzą programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych i chciałyby dołączyć do koalicji organizacji uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych – rozbudowanym systemie stypendialnym oferującym studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów.

Od tamtej pory (czyli od 2006 r.) uczestniczymy w kolejnych edycjach ogólnopolskiego Programu Stypendiów Pomostowych, którym zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Oprócz wymienionych wcześniej: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi, partnerami Programu są także: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń. Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast. Kandydaci, którzy chcą studiować i spełniają łącznie wszystkie warunki określone w regulaminie Programu, mogą uzyskać stypendium na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Stypendium wypłacane jest w 10 ratach.

W roku akademickim 2005/2006 było to 3500 zł. rocznie dla każdego stypendysty, a w 2007/2008 stypendium wynosiło 3800 zł. Od 2009 r. do lipca 2021 r. Dofinansowanie wynosiło 5000 zł na rok akademicki dla każdego stypendysty, a od października 2021 r. stypendyści otrzymują 7000 zł. rocznie.

Najlepsi stypendyści Programu mogą otrzymać stypendium w kolejnych latach nauki, między innymi w postaci stypendiów na II rok studiów, stypendiów korporacyjnych, językowych, studiów na zagranicznej uczelni w ramach programu Studiuj za Granicą, stypendiów doktoranckich, staży krajowych i zagranicznych.

Wielu rekomendowanych przez nas studentów za naszym pośrednictwem uzyskało stypendia na kolejne lata studiów.

Dotychczas Stypendium Pomostowe na I rok studiów uzyskało 94 stypendystów rekomendowanych przez naszą organizację (od października 2006 r. do czerwca 2023 r.).
Łącznie przyznano 465 300 zł.; w tym wkład:

 • Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi wynosił – 342 510 zł;
 • Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy – 82 070 zł;
 • Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej – 40 720 zł.

Informacja o przyznanych stypendiach w poszczególnych latach

2022/2023– XXI edycja

W dniu 25 października 2022 r. w Łodzi, zawarta została Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych z siedzibą w Łodzi, działającą w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, na mocy której Stypendium Pomostowe XXI edycji, na pierwszy rok studiów 2022/2023, otrzymali:

 1. Katarzyna Kazienko – Fizjoterapia, Uniwersytet Rzeszowski;
 2. Aleksandra Brożyna – Inżynieria farmaceutyczna, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza;
 3. Paweł Szynal – Ratownictwo Medyczne, Uniwersytet Rzeszowski.

Roczne stypendium wynosi 7000 zł. dla każdego stypendysty, przekazywane w 10. ratach od października 2022 r. do lipca 2023 r.

Razem: 21 000 zł., w tym środki z:
FEP z Łodzi – 15 750 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 3 360 zł. (16%),
TPZD – 1 890 zł. (9%).

2021/2022– XX edycja

W dniu 27 października 2021 r. w Łodzi zawarto Umowę pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, działającą w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, dotyczącą współpracy polegającej na przyznaniu stypendium na I rok studiów.
W roku akademickim 2021/2022 Stypendium Pomostowego XX edycji otrzymali:

 1. Gabriela Undziakiewicz – Weterynaria, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 2. Michał Sowa – Mechanika i budowa maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie;
 3. Zuzanna Szybiak – Filologia polska, Uniwersytet Rzeszowski;
 4. Mikołaj Mędraś – Matematyka, Uniwersytet Rzeszowski;
 5. Magdalena Szynal – Matematyka, Uniwersytet Rzeszowski.

Roczne stypendium wynosi 7000 zł. dla każdego stypendysty, przekazywane w 10. ratach od października 2021 r. do lipca 2022 r.
Razem: 35 000 zł w tym środki z:
FEP z Łodzi – 26 250 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 5 600 zł. (16%),
TPZD – 3 150 zł. (9%).

2020/2021– XIX edycja

W dniu 5 listopada 2020 r. w Łodzi zawarto Umowę pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, działającą w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, dotyczącą współpracy polegającej na przyznaniu stypendium na I rok studiów.
W roku akademickim 2020/2021 Stypendium Pomostowego XIX edycji otrzymali:

 1. Kamila Młynarska – Psychologia, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie;
 2. Kamila Dzimira – Matematyka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie;
 3. Gabriela Grzegorzak – Kosmetologia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 4. Sylwia Sas – Komunikacja międzykulturowa, Uniwersytet Rzeszowski;
 5. Katarzyna Pilch – Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 6. Marzena Olejarska – Finanse i Rachunkowość, Politechnika Rzeszowska;
 7. Katarzyna Cecuła – Lotnictwo i kosmonautyka, Politechnika Rzeszowska.

Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie, od października 2020 r. do lipca 2021 r.
Razem: 35 000 zł, w tym środki z:
FEP z Łodzi – 26 250 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 5 600 zł. (16%),
TPZD – 3 150 zł. (9%).

2019/2020– XVIII edycja

W dniu 15 października 2019 r. w Łodzi, zawarta została Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, działającą w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, na mocy której Stypendium Pomostowe XVIII edycji 2019/2020, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

 1. Łukasz Wajda – Informatyka stosowana, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków;
 2. Karolina Ślimak – Finanse i Rachunkowość, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza;
 3. Rafał Zioło – Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie, od października 2019 r. do lipca 2020 r.
Razem: 15 000 zł, w tym środki z:
FEP z Łodzi – 11 250 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 2 400 zł. (16%),
TPZD – 1 350 zł. (9%).

2018/2019 – XVII edycja

W dniu 31 października 2018 r. w Łodzi zawarta została Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na mocy której Stypendium Pomostowe XVII edycji 2018/2019, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

 1. Jakub Daraż – Biologia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków;
 2. Wiktoria Zasada – Wydział lekarski, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;
 3. Angelina Pinkowicz – Prawo i Administracja, Uniwersytet Rzeszowski;
 4. Weronika Ferenc – Architektura, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza.

Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie, od października 2018 r. do lipca 2019 r.
Razem: 20 000 zł, w tym środki z:
FEP z Łodzi – 15 000 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 3 200 zł. (16%),
TPZD – 1 800 zł. (9%).

2017/2018 – XVI edycja

W dniu 26 października 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na mocy której Stypendium Pomostowe XVI edycji 2017/2018, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

 1. Klaudia Klepacka – Informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie;
 2. Andżelika Pawlus -Inżynieria Materiałowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie;
 3. Paweł Mazurek – Prawo, Uniwersytet Rzeszowski;
 4. Paweł Młynarski – Informatyka, Uniwersytet Rzeszowski;
 5. Kamila Ślimak – Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza.

Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie, od października 2017 r. do lipca 2018 r.
Razem: 25 000 zł, w tym środki z:
FEP z Łodzi – 18 750 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 4 000 zł. (16%),
TPZD – 2 250 zł. (9%).

2016/2017 – XV edycja

W dniu 8 października 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, na mocy której Stypendium Pomostowe XV edycji 2016/2017 na pierwszy rok studiów, otrzymali:

 1. Jakub Norek – Informatyka, Politechnika Wrocławska;
 2. Kinga Jodłowska – Biotechnologia, Politechnika Rzeszowska;
 3. Piotr Młynarski – Ratownictwo Medyczne, Uniwersytet Rzeszowski;
 4. Karolina Nowak – Chemia, Politechnika Łódzka;
 5. Magdalena Krupa – Logistyka, Uniwersytet Rzeszowski;
 6. Sławomir Mazur – Administracja, Uniwersytet Rzeszowski.

Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie, od października 2016 r. do lipca 2017 r.
Razem: 30 000 zł, w tym środki z:
FEP z Łodzi – 22 500 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 4 800 zł. (16%),
TPZD – 2 700 zł. (9%).

2015/2016 – XIV edycja

W dniu 23 października 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, na mocy której Stypendium Pomostowe XIV edycji 2015/2016, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

 1. Gabriela Tereszczak – Budownictwo, Politechnika Rzeszowska;
 2. Jolanta Nowak – Inżynieria Medyczna, Politechnika Rzeszowska;
 3. Konrad Banaś – Rachunkowość i Controlling, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 4. Katarzyna Chruścicka – Archeologia, Uniwersytet Rzeszowski;
 5. Magdalena Ferenc – Pielęgniarstwo, Uniwersytet Rzeszowski.

Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie, od października 2015 r. do lipca 2016 r.
Razem: 25 000 zł. w tym środki z:
FEP z Łodzi – 18 750 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 4 000 zł. (16%),
TPZD – 2 250 zł. (9%).

2014/2015 – XIII edycja

W dniu 20 października 2014 roku została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania Stypendium Pomostowego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015. Stypendium, wynoszące 500 zł. miesięcznie, od października 2014 r. do lipca 2015 r. otrzymali:

 1. Ewa Pudysz – Położnictwo, Uniwersytet Rzeszowski;
 2. Kamila Szybiak – Transport, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 3. Piotr Chruścicki – Pedagogika, Uniwersytet Rzeszowski;
 4. Ewelina Sidor – Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Uniwersytet Rzeszowski;
 5. Natalia Bal – Turystyka i Rekreacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 6. Piotr Hendzel – Informatyka, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 7. Łukasz Ślimak – Elektronika i Telekomunikacja, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Razem: 35 000 zł. w tym środki z:
FEP z Łodzi – 26 250 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 5 600 zł. (16%),
TPZD – 3 150 zł. (9%).

2013/2014 – XII edycja

W dniu 4 listopada 2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania Stypendium Pomostowego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014.
Stypendium, wynoszące 500 zł. miesięcznie, od października 2013 r. do lipca 2014 r. otrzymali:

 1. Katarzyna Nęczyńska – Informatyka, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 2. Izabela Ochman – Logistyka, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 3. Joanna Fudali – Matematyka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 4. Joanna Sebzda – Budownictwo, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 5. Wojciech Hubal – Politologia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 6. Wojciech Szybiak – Architektura Krajobrazu, Uniwersytet Rzeszowski;
 7. Joanna Zatwardnicka – Matematyka, Uniwersytet Rzeszowski;
 8. Katarzyna Pantoła – Administracja, Uniwersytet Rzeszowski.

Razem: 40 000 zł. w tym środki z:
FEP z Łodzi – 30 000 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 6 400 zł. (16%),
TPZD – 3 600 zł. (9%).

2012/2013 – XI edycja

W dniu 24 października 2012 r. została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania stypendium pomostowego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013.
Stypendium, w wysokości 500 zł miesięcznie od października 2012 r. do lipca 2013 r., otrzymali:

 1. Justyna Młynarska – Filologia Angielska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin;
 2. Sylwia Sacharzec – Ekonomia, Uniwersytet Rzeszowski;
 3. Patryk Banaś – Budownictwo, Politechnika Rzeszowska;
 4. Marcin Szybiak – Elektrotechnika, Politechnika Rzeszowska;
 5. Katarzyna Tereszczak – Pedagogika, Uniwersytet Rzeszowski;
 6. Angelika Front – Filologia Polska, Uniwersytet Rzeszowski.

Razem: 30 000 zł. w tym środki z:
FEP z Łodzi – 22 500 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 4 800 zł. (16%),
TPZD – 2 700 zł. (9%).

2011/2012 – X edycja

W dniu 18 października 2011 r. została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania stypendium pomostowego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012.
Stypendium, w wysokości 500 zł. miesięcznie od października 2011 r. do lipca 2012 r. otrzymali:

 1. Paulina Maszczakiewicz – Inżynieria środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
 2. Radosław Czech – Inżynieria środowiska, Politechnika Krakowska;
 3. Monika Chruścicka – Pedagogika, Uniwersytet Rzeszowski;
 4. Artur Głowacz – Inżynieria środowiska, Politechnika Rzeszowska;
 5. Karolina Galej – Matematyka, Uniwersytet Rzeszowski;
 6. Wiktor Deręgowski – Filologia angielska, Uniwersytet Rzeszowski;
 7. Damian Kocyło – Historia, Uniwersytet Rzeszowski.

Razem: 35 000 zł., w tym środki z:
FEP z Łodzi – 26 250 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 5 600 zł. (16%),
TPZD – 3 150 zł. (9%).

2010/2011 – IX edycja

W dniu 16 października 2010 r. została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania stypendium pomostowego Dyplom z Marzeń na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011 . Stypendium, w wysokości 500 zł. miesięcznie od października 2010 r. do lipca 2011 r., otrzymali:

 1. Justyna Dzimira – Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska;
 2. Jacek Karaś – Technologia Chemiczna, Politechnika Rzeszowska;
 3. Paulina Opałka – Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska;
 4. Patryk Pilch – Budownictwo, Politechnika Krakowska;
 5. Barbara Nowak – Inżynieria Środowiska, Politechnika Rzeszowska;
 6. Dagmara Żurawska – Górnictwo i Geologia, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Razem: 30 000 zł., w tym:
FEP z Łodzi – 22 500 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 4 800 zł. (16%),
TPZD – 2 700 zł. (9%).

2009/2010 – VIII edycja

W dniu 16 października 2009 r. została zawarta Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dotycząca przyznania stypendium pomostowego Dyplom z Marzeń na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 . Stypendium, w wysokości 500,00 zł miesięcznie od października 2009 r. do lipca 2010 r., otrzymali:

 1. Gabriela Sowa – Turystyka i Rekreacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 2. Andrzej Nowak – Matematyka z Informatyką, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 3. Sławomir Dzimira – Europeistyka, Politechnika Rzeszowska;
 4. Rafał Chruścicki – Filologia Polska, Uniwersytet Rzeszowski;
 5. Barbara Czyżowska – Ochrona Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski;
 6. Magdalena Prorok – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Uniwersytet Rzeszowski.

Stypendium przyznane zostało na 10 miesięcy od października 2009 r. do lipca 2010 r., po 500 zł miesięcznie dla każdego stypendysty.
Razem: 30 000 zł., w tym:
FEP z Łodzi – 22 500 zł. (75%),
FWW z Warszawy – 4 800 zł. (16%),
TPZD – 2 700 zł. (9%).

2008/2009 – VII edycja

Z przyjemnością informujemy, że 29 września 2008 roku Komisja Stypendialna segmentu II Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń” w Łodzi rozpatrzyła wnioski kandydatów zatwierdzone przez Komisję Stypendialną TPZD i przyznała 6 stypendiów dla studentów I roku. Zgodnie z Umową zawartą w dniu 14 października 2008 r. w Łodzi pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, w roku akademickim 2008/2009 Stypendium Pomostowe „Dyplom z Marzeń” na pierwszy rok studiów otrzymali:

 1. Iwona Bura – filologia polska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów;
 2. Ewelina Chachura – architektura i urbanistyka, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów;
 3. Maciej Mędraś – biotechnologia, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów;
 4. Kamil Pilch – ochrona środowiska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów;
 5. Elżbieta Serwin – pielęgniarstwo, Uniwersytet Jagielloński, Kraków;
 6. Joanna Szybiak – prawo, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

  Stypendium przyznane zostało na 10 miesięcy od października 2008 r. do lipca 2009 r., po 380 zł miesięcznie dla każdego stypendysty.

Razem: 22 800 zł.

W tym: FEP z Łodzi – 15 960 zł. (70%)
FWW z Warszawy – 4 560 zł. (20%)
TPZD – 2 280 zł. (10%)

“MOJE STYPENDIUM – MOJA SZANSA”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w 2006 r. otrzymało jednorazowe dofinansowanie w wysokości 2 000 zł. do programu stypendialnego „Moje Stypendium – moja szansa” w ramach partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i grupy Metro.
Dotacja wynosiła 2 000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (200 zł miesięcznie) na rok szkolny 2006/2007. Według założeń programu darowizna została podwojona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dzięki czemu stypendium otrzymały 2 uczennice liceum. Łączna kwota stypendium dla dwóch osób wynosi 4000,- zł.

W dniu 27 września 2006 r. Komisja Stypendialna TPZD w składzie:

 1. Zofia Jasińska,
 2. Henryka Bury,
 3. Siostra Nulla Szymanik,
 4. Teresa Blecharczyk,
 5. Agnieszka Szybiak.

rozpatrzyła 10 wniosków złożonych przez uczniów szkół średnich (zamieszkałych na terenie gminy Dubiecko), ubiegających się o stypendium „Moje stypendium –  moja szansa”.

            Komisja zweryfikowała złożone wnioski i biorąc pod uwagę kryterium dochodu i średnią ocen w roku szkolnym 2005/2006, Uchwałą nr 3/2006, przyznała dwa stypendia w kwocie 200 zł. miesięcznie (2000 zł. na rok szkolny 2006/2007). Jednogłośnie postanowiono, że stypendystami programu „Moje stypendium – moja szansa” będą:

 • Ewelina Chachura – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku,
 • Iwona Bury – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku.

Stypendium przyznane jest jednorazowo na okres od września 2006 r. do czerwca 2007 r. Zasady korzystania ze stypendium, a także zasady jego przyznawania i cofania określa Regulamin Programu „Moje stypendium – moja szansa” Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Karpacki Program Stypendialny Fundacji Karpackiej Polska z siedzibą w Sanoku

Celem programu było przyznawanie stypendiów wybitnie uzdolnionym osobom z województwa podkarpackiego, którym sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia podjęcie studiów na wyższej uczelni. Karpacki Program Stypendialny ufundował Fred Robey, amerykański filantrop, który przekazał 100 000 USD do rozdysponowania przez Międzynarodową Fundację Karpacką (CF). Środki – zgodnie z wolą sponsora – stanowiły pulę przeznaczoną na 5-letni studencki fundusz stypendialny w latach 2006-2010, do podziału pomiędzy karpackie regiony pięciu krajów: Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier i Ukrainy, współpracujące w ramach Euroregionu Karpackiego.

Dzięki współpracy TPZD z FKP wśród 9 stypendystów Fundacji, w roku 2007, znalazły się 2 uczennice z Dubiecka, Anna Szybiak i Jolanta Daraż, które otrzymały stypendium na rok szkolny 2007/2008 wypłacone w trzech transzach. Łączna kwota stypendium dla dwóch osób wynosi 9873,- zł.