Etapy remontu Kresowego Domu Sztuki

Październik 2003 r.

Co zastaliśmy…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lipiec 2004 r.

Na początku lipca rozpoczęły się prace remontowe w budynku byłej cerkwi. W pierwszej kolejności uporządkowano budynek wewnątrz. Wykonano całkowitą instalację elektryczną wewnątrz budynku, doprowadzono przyłącze energetyczne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sierpień 2004 r.

Zostały uzupełnione i naprawione tynki wewnętrzne. Odrestaurowano min. kopułę sklepienia. Wykonano malowanie ścian wewnątrz obiektu. Uzupełniono brakujące elementy w posadzce.

uzupełniono brakujące elementy w posadzce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wrzesień 2004 r.

Przystąpiono do zakończenia prac remontowych wewnątrz budynku. Wykonano drewnianą podłogę w prezbiterium, zostały naprawione okna oraz wykonano renowację drzwi wejściowych. Na zewnątrz wyrównano teren i wysprzątano obejście cerkwi. Mimo trudnej sytuacji związanej z bardzo zniszczoną i zasoloną posadzką wykonano prace, które pozwoliły dokonać inauguracji działalności Kresowego Domu Sztuki. Odbyła się pierwsza wystawa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grudzień 2004 r.

Przystąpiono do pierwszego etapu naprawy dachu na budynku byłej cerkwi greckokatolickiej. W trakcie W pierwszej kolejności zdecydowano się na remont dachu głównej kruchty. Uzupełniono zniszczone elementy więźby dachowej oraz położono blachę na głównej kruchcie budynku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sierpień – październik 2005 r.

W tym okresie wykonano najbardziej skomplikowaną część remontu związaną z pokryciem dachu. Została wymieniona blacha i elementy więźby na kopule budynku.
Dokonano naprawy uszkodzonych tynków zewnętrznych. Wykonano nowe rynny i spusty rynnowe na dachu budynku.
Została wykonana instalacja odgromowa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2007 r.

Wykonano izolację pionową fundamentów.
Wewnątrz budynku wykonano izolację posadzki oraz wylewkę. Zostały ułożone nowe płytki na posadzce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2008 r.

Pomalowano pozostałe ściany elewacji na zewnątrz budynku. Zamontowano instalację alarmową.
Wykonano płytkę odbojową.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA