“Dubiecko – Spotkanie Trzech Kultur i Religii”

Autorami pomysłu utworzenia Kresowego Domu Sztuki i zorganizowania wystawy “Dubiecko – spotkanie trzech kultur i religii”, oraz jej wykonawcami są członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, stowarzyszenia działającego na terenie gminy Dubiecko od 18 stycznia 2003 r. Celem statutowym Stowarzyszenia jest, obok działalności charytatywnej, wychowawczej, dydaktycznej i ekologicznej, aktywność na polu dbałości o zachowanie materialnych i niematerialnych pamiątek związanych z Dubieckiem i okolicą oraz kultywowanie tradycji i kultury regionu. Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej wykonano prace zmierzające do zachowania substancji budynku cerkwi w Dubiecku i jej częściowej renowacji. W zamyśle organizatorów akcji, obiekt ten z poszanowaniem jego sakralnego charakteru mógłby służyć jako miejsce spotkania przeszłości z teraźniejszością.

Chcielibyśmy, żeby w Kresowym Domu Sztuki można było dowiedzieć się czegoś o przeszłości i otrzeć się o sztukę.
Pierwszym naszym działaniem jest wystawa, którą mamy przyjemność prezentować.

Realizacja naszych zamierzeń nie byłaby możliwa bez hojnych donatorów:
Fundacji Karpackiej Polska;
Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie;
Marszałka Województwa Podkarpackiego;
Wójta i Rady Gminy Dubiecko.

Gorące podziękowania składamy wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem, pracą,(często fizyczną, poświeceniem własnego czasu, czy choćby życzliwą przychylnością przyczyniły się do otwarcia wystawy. Wymienić wszystkich nie sposób, ale pamiętamy szczególnie o wszystkich, którzy udostojnili swoje pamiątki, zdjęcia i którzy poświecili tyle chwil, by o nich opowiedzieć.

Szczególne podziękowania dla członków TPZD zaangażowanych w realizację projektu.

W dniu 12 września 2004 r. odbył się wernisaż wystawy.

Zarząd TPZD Dubiecko, wrzesień 2004 r.

Przygotowania do wystawy

Przygotowanie i wybór fotografii