Uzgodnienia z dr. Januszem Cywickim dotyczące projektu logo oraz nazwy dla obiektu cerkwi greckokatolickiej.
Pan Dyrektor zaprojektował logo oraz jest autorem nazwy:

Kresowy Dom Sztuki


Bardzo dziękujemy za pracę i bezinteresowność.

Logo Kresowego Domu Sztuki w Dubiecku
projekt: dr Janusz Cywicki