Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej jest organizacją zrzeszającą miłośników Dubiecka i okolic.

Stowarzyszenie działa od 18 stycznia 2003 r. i stawia sobie za główny cel promowanie walorów Ziemi Dubieckiej.

Powstanie Towarzystwa było efektem przekonania jego założycieli o tym, że okolica ta jest czymś wyjątkowym. Przekonania, że ich Mała Ojczyzna może i powinna zachwycać innych, tak przyrodą jak i wyjątkową historią i tradycją. Przekonania o tym, że warto i trzeba się ich pasją dzielić z innymi.

Wszystkie dotychczasowe i planowane na przyszłość inicjatywy Towarzystwa są wynikiem tej pasji.

Celem statutowym stowarzyszenia jest, obok działalności charytatywnej, wychowawczej, dydaktycznej i ekologicznej, aktywność na polu dbałości o zachowanie materialnych i niematerialnych pamiątek związanych z Dubieckiem i okolicą oraz kultywowanie tradycji i kultury regionu, a także propagowanie jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej wykonano prace zmierzające do zachowania substancji budynku cerkwi greckokatolickiej w Dubiecku (1927 r.) i jej częściowej renowacji. Zgodnie z zamysłem stowarzyszenia, obiekt ten z poszanowaniem jego sakralnego charakteru, funkcjonuje od 12 września 2004 r. jako Kresowy Dom Sztuki. Nazwa i logo galerii zostały zaprojektowane przez dr. Janusza Cywickiego, Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Otwarcie Kresowego Domu Sztuki zainaugurowała wystawa pt.: „Dubiecko – spotkanie trzech kultur i religii”. Od tamtej pory galeria służy jako miejsce spotkań przeszłości z teraźniejszością, przestrzeń wydarzeń kulturalnych oraz forum, na którym można prezentować owoce zainteresowań mieszkańców regionu.

Kresowy Dom Sztuki

Kontakt
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
ul. Krasickiego 3, 37-750 Dubiecko
tel. +48 16 6511451
kom. +48 889 829 108
e-mail: tpzd[at]op.pl
Regon 651533293, NIP 795-22-78-574
nr r-ku 49 9093 1020 2002 0210 5574 0001 Bank Spółdzielczy w Dynowie o. Dubiecko