Miło jest nam poinformować, że po niespełna rocznych staraniach Nasze Towarzystwo otrzymało w 20-letnią dzierżawę budynek cerkwi w Dubiecku.

W trosce o wszelkie dobra lokalnej kultury pragniemy roztoczyć nad cerkwią opiekę w miarę naszych możliwości. Pragniemy zapewnić o należnym szacunku, z jakim chcemy potraktować obiekt pozostający długo świątynią. Wszelkie działania, jakie podejmiemy w związku z restauracją czy udostępnieniem obiektu odbędą się z zachowaniem substancji, wykluczając jakąkolwiek profanacje, czy wykorzystanie, które kłóciłoby się w rażący sposób z charakterem obiektu.

Pragniemy udostępnić przede wszystkim obiekt turystom, zainteresować architektura cerkiewną i związkami z miejscową kulturą i historią regionu, a także wzbogacić o czasowe ekspozycje artystów, kameralne koncerty. Mamy nadzieje ze przyczyni się to do utrwalenia w świadomości społeczeństwa pamięci o współistnieniu kultur i religii na tym terenie, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju kultury oraz szacunku do zapomnianych sakralnych obiektów.

Niestety obiekt nie jest w najlepszym stanie. W ciągu następnych lat działalności będziemy starać się przeprowadzić konieczne remonty. Liczymy na wsparcie w tym przedsięwzięciu wielu życzliwych nam osób i instytucji. Mamy nadzieję, że z czasem grono zwolenników tego pomysłu będzie się powiększało.