W dniu 12 września br. w budynku cerkwi – Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku, odbył się wernisaż wystawy fotografii historycznych: “Dubiecko – spotkanie trzech kultur i religii”. Wystawa prezentuje ok. 100 fotografii pochodzących – w zdecydowanej większości – z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia ukazujących życie codzienne mieszkańców Dubiecka i okolic. Fotografie zostały wyselekcjonowane z dużej ilości zdjęć przekazanych nam przez osoby prywatne, z ich rodzinnych zbiorów. Prezentowane są w różnych formatach, zaś ich oglądanie ułatwiają liczne opisy, które często identyfikują sfotografowane osoby i sytuacje. Już w trakcie wernisażu, dzięki odwiedzającym udało się rozpoznać, dalsze – nie opisane dotychczas – osoby i skorygować wykonane opisy. Uwagę odwiedzających z pewnością może też zwrócić prezentowana książka wpisów do dubieckiej szkoły podstawowej z lat 1930-1940. Kilkanaście fotografii zebrano i opatrzono poetyckim komentarzem w okolicznościowym folderze. Na otwarcie wystawy przybyło bardzo wielu mieszkańców Dubiecka i mnóstwo gości, wśród niech przedstawiciele władz Powiatu i Gminy, osoby reprezentujące sponsorów. Za przybycie i życzliwe komentarze oraz przychylność wszystkim serdecznie dziękujemy. Szczególną radość sprawiła nam obecność ks. Bogdana Stepana Kanclerza Kurii Metropolitalnej Greckokatolickiej Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, który w imieniu Arcybiskupa Metropolity Jana Martyniaka wręczył Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Dubieckiej pamiątkowy dyplom.

Realizacja naszych zamierzeń nie byłaby możliwa bez hojnych donatorów: 

  • Fundacji Karpackiej – Polska z siedzibą w Sanoku;
  • Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie;
  • Wójta i Rady Gminy Dubiecko.

Wystawę można będzie oglądać jeszcze do 3 października br. w dzień powszedni w godzinach 17-19, w niedziele od 8-19 lub innym terminie po wcześniejszym umówieniu (dla grup zorganizowanych) pod nr tel. 65 11 451 lub 0692 263 236. Otworzona wystawa zainaugurowała działalność Kresowego Domu Sztuki. Pod takim bowiem mianem prowadzić będziemy działalność w budynku cerkwi. W zamyśle Towarzystwa obiekt ten ma być miejscem prezentowania dorobku artystycznego, oraz zbiorów mieszkańców regionu ale nie tylko. Chcielibyśmy, by w Kresowym Domu Sztuki można było posłuchać muzyki, obejrzeć obrazy, czy zdjęcia, ale także dowiedzieć się czegoś o historii, kulturze, czy przyrodzie regionu. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.