Informujemy, że Stowarzyszenie przymierza się do realizacji projektu zmierzającego do zaadoptowania budynku cerkwi na potrzebę zorganizowania galerii oraz przygotowania wystawy fotograficzno-historycznej pn. „Dubiecko: spotkanie trzech kultur i religii”. Chcemy, aby budynek cerkwi posłużył zarówno mieszkańcom Gminy jak i odwiedzającym ją turystom za miejsce, w którym mogą nie tylko poznać historię i tradycje naszej miejscowości, ale także mieć możliwość wysłuchania koncertu czy obejrzenia prac artystycznych.

Na początek spróbujemy przygotować wystawę fotografii i innych pamiątek obrazujących życie ludzi w Dubiecku w okresie minionego wieku. Do współpracy zaprosimy dzieci, młodzież i wychowawców a także wszystkich, którzy będą mogli i chcieli nam pomóc. Postaramy się zebrać zarówno pamiątki materialne jak i ulotne w postaci wspomnień i opowiadań. Chcielibyśmy, aby zebrany i pokazany na wystawie materiał został następnie fachowo opracowany i mógł posłużyć jako pomoc dydaktyczna oraz zalążek ewentualnej stałej ekspozycji w przyszłości.

Przygotowaliśmy wstępny kosztorys koniecznych prac budowlanych w zakresie zabezpieczenia substancji budynku cerkwi i zasięgnęliśmy opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie opisanej inicjatywy. Opracowaliśmy też harmonogram prac i kosztorys działań koniecznych dla zorganizowania wystawy. Stowarzyszenie wystartowało w konkursach Fundacji Karpackiej w Sanoku oraz Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie, w których nagrodami są przyznane dotacje na realizację opisanej inicjatywy. Jeśli nasze starania przyniosą oczekiwany efekt, wiosną będziemy mogli rozpocząć prace budowlane, tak by w jesieni można było otworzyć wystawę.

O postępach sprawy będziemy informować na tej stronie.