Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku >>>

Muzeum Skamieniałości i Minerałów mieści się w prywatnym domu Roberta Szybiaka. Zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 80 m2, w których zgromadzono kilka tys. eksponatów. Znaczna część zbiorów to skamieniałości fliszu karpackiego (ryby, kraby, rośliny) i kości ssaków plejstoceńskich (np. mamutów, nosorożców włochatych, reniferów).

Wyjątkowym okazem jest ptak z epoki oligocenu znaleziony na Pogórzu Przemyskim. 

Jeździecki Klub Sportowy "Dragon" Wybrzeże

https://gimnazjumdubiecko.edupage.org/

Oficjalna strona internetowa Publicznego Gimnazjum w Dubiecku. Witryna zawiera informacje o szkole, aktualności oraz gazetę szkolną w wersji elektronicznej.

OSP Dubiecko na Facebooku >>>

Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiecku została założona w 1830r. 

http://lodubiecko.republika.pl

Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkół w Dubiecku - Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku. Strona zawiera informacje z historii szkoły, Dubiecka, życiorys i twórczość Ignacego Krasickiego, spis nauczycieli i absolwentów szkoły, przegląd uroczystości z okazji 50-lecia szkoły, informacje dla gimnazjalistów, link do Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Dubiecku.


 

Praca zbiorowa "50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku" Dubiecko 1998 - monografia szkoły średniej w Dubiecku wraz ze spisem nauczycieli uczących i spisem absolwentów dubieckiego ogólniaka. Książka zawiera także wspomnienia byłych uczniów i rys historycznym Dubiecka.

"Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego" Dynów 2001 - wydanie II uaktualnione.

"Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego" Łańcut 1997 - folder prezentujący walory turystyczne gmin: Dynów, Dubiecko, Jawornik Polski, Dydnia, Nozdrzec.

"W Gminie Dubiecko", Krosno 2003, książka wydana z inicjatywy Wójta Gminy Dubiecko - praca jest uaktualnieniem informacji dotyczących walorów turystycznych Gminy Dubiecko.

Praca zbiorowa "W Gminie Dubiecko" Krosno 2002 - praca jest poszerzeniem i uaktualnieniem informacji dotyczących walorów turystycznych Gminy Dubiecko.

Jan Różański "Dubiecko i okolice" Rzeszów 1982 - Broszura przedstawiająca najważniejsze dzieje, wydarzenia historyczne Dubiecka, związki Dubiecka z literaturą polską. Przedstawia przede wszystkim walory turystyczno - krajoznawcze Dubiecka.

 

Krzysztof Chłapowski "Dzieje Dubiecka" Rzeszów 1983 - wydanie II uzupełnione.

Krzysztof Chłapowski, Zofia Głębocka "Dzieje Dubiecka" Przemyśl 1972 - Książka opisująca historię Dubiecka od najdawniejszych czasów po współczesność oraz dzieje rodów rządzących Dubieckiem. Książka zawiera streszczenie w języku angielskim, francuskim i rosyjskim.

Szukaj na stronie