W dniu 8 października 2022 r. w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku odbył się koncert chóru SEMPER IUVENIS. Chór odśpiewał Akatyst i Agni Parthene.

“Akatyst” to hymn liturgiczny śpiewany ku czci Bogurodzicy. Pochodzi najprawdopodobniej z V-VI wieku i uważa się, że jest to najstarszy hymn maryjny. Był uroczyście śpiewany w podzięce za uratowanie Konstantynopola podczas oblężenia awarskiego w 626 roku lub wg innych źródeł został wykonany w podziękowaniu za ocalenie miasta od oblężeń arabskich w latach 677 i 718.

“Agni Parthene” – hymn maryjny stworzony przez św. Nektariusza, mnicha i biskupa Kościoła Grecji w roku 1905. Hymn ten jest śpiewany zarówno w kościołach wschodnich, jak i katolickich.