W dniu 11 września 2023 r. o godz. 18:00 w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku miało miejsce otwarcie wystawy pt. “10x10x10 Słonne Spotkanie Artystów 2023”. Organizatorem wystawy było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej oraz Miasto i Gmina Dubiecko, przy współudziale Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Jak powiedział na początku Pan dr Janusz Cywicki, 10 artystów w ciągu 10 dni pracowało nad 10 obrazami, które w założeniu są interpretacją inspiracji i doświadczeń z pobytu w Słonnem. Do projektu zaproszono artystów: Jana Ferenca, Marię Ferenc, Łukasza Cywickiego, Marzannę Wróblewską, Grzegorza D. Mazurka, Dariusza Sobocińskiego, Zbigniewa Karaszewskiego, Małgorzatę Dawidiuk, Renę Wota, Janusza J. Cywickiego. Otwarcie Wystawy, jak zwykle zgromadziło wielu artystów, mieszkańców Dubiecka i okolic oraz gości. Było okazją do wielu spotkań i rozmów. Wystawa będzie czynna do 20 października 2023 r.

SPONSORZY
Miasto i Gmina Dubiecko
Elektromontaż S.A. Rzeszów
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej / Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
Koło Gospodyń Wiejskich w Słonnem
KURATORZY SPOTKANIA
Jan Ferenc / artysta plastyk
Janusz J. Cywicki / artysta plastyk