W dniu 10 czerwca 2023 r., w ramach obchodów 20-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej odbyła się wystawa fotografii Damiana Pękalskiego pt. Nadsańskie krajobrazy.

Damian Pękalski (ur. 21 IX 1989 r. w Przemyślu) – z wykształcenia historyk (UMCS 2010-2013, studia licencjackie) oraz historyk sztuki (UW 2016-2018, studia magisterskie). Jego zainteresowanie fotografią sięga studiów licencjackich z historii, kiedy zrodziła się w nim uważność na dziedzictwo materialne (zwłaszcza to lokalne, związane z codziennością małych społeczności), a w konsekwencji- troska o profesjonalne, nowoczesne metody wizualizacji danych historycznych. Zadecydowało to o wyborze dwóch specjalizacji w trakcie studiów – archiwistyki i cyberkultury. Wkrótce dostrzegł też potencjał fotografii dronowej do dokumentowania śladów wieloetnicznego dziedzictwa materialnego Podkarpacia. Ważnym punktem w rozwoju jego namysłu i kompetencji fotograficznych było podjęcie nauki na kierunku film i multimedia (specjalizacja: fotografia) w Warszawskiej Szkole Filmowej (od 2021 roku). Odtąd tematyka jego prac poszerzyła się m.in. o zagadnienie relacji człowieka i przestrzeni (rozumiane wielorako: m.in. jako samotność w społecznościach wiejskiej i małych miast, migracje, lokalne ruchy społeczne).

Od 2020 roku prowadzi własną stronę internetową „Flyrisdronart” na Facebooku i Instagramie. Od 2021 współpracuje też z lokalnymi instytucjami kultury. Realizuje też zlecenia komercyjne dla firm i prywatnych przedsięwzięć. W 2023 roku utworzył stronę internetową fotopekalski.com.
Miał okazję prezentować swoje prace w ramach prelekcji pt. „Świat w obiektywie aparatu” w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym. Dwukrotnie wyróżniony w konkursach o zasięgu międzynarodowym: Chromatic Photography Awards (kategoria: profesjonaliści, temat: abstrakcja) za pracę There are many ways (2022) oraz Annual Photography Awards (kategoria: Architecture, temat: Buildings&Structures) za pracę Bridges.

Damian Pękalski