W ramach Wielokulturowego Festiwalu Galicja V edycja w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku 13 czerwca 2007 r. otwarta została wystawa Miroslava Buchera “Portret Ziemi”.

Miroslav Bucher jest artystą słowackim. Ukończył studia na wydziale malarstwa monumentalnego w architekturze i scenografii w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Brnie u profesora Coufala. W jego twórczości są dwa zasadnicze okresy, które rozdziela 1992 rok.

Po ukończeniu studiów przeprowadził się do Koszyc, gdzie pracował do 1992 roku. Zajmował się wówczas ceramiką wszelkiego typu: drobną, ogrodową, monumentalną. Duże znaczenia miała w tym czasie twórczość wystawiennicza oraz grafika. Był autorem aranżacji licznych ekspozycji wykonanych dla Słowackiego Muzeum Technicznego, a także Wschodniosłowackiego Muzeum w Koszycach.

W 1992 roku wyjechał z Koszyc i zamieszkał w Lipanach. Był to moment przełomowy w jego artystycznej karierze, gdyż od tej chwili jego twórczość stała się bardziej skupiona na malarstwie, przede wszystkim krajobrazowym. Jest członkiem Słowackiego Stowarzyszenia Artystycznego. W swoim dorobku ma wiele samodzielnych wystaw z zakresu ceramiki (m.in.: Koszyce – 1983 r.) oraz malarstwa: Lipany – 1993 r., Bardejovskie Kupele – 2002 r., Sabinov 2003 r., Lipany 2003 r., Koszyce 2004 r. W swojej artystycznej biografii oraz zbiorze wystaw malarstwa ma także indywidualne ekspozycje zagraniczne: Siedlce – Polska 2004 r., Węgrów – Polska 2004 r., Liw – Polska 2004 r., Litovel – Czechy 2004 r., Zabreh – Czechy 2005 r., Warszawa, Instytut Słowacki – Polska 2007 r.

Jest artystą znanym i uznanym, czego dowodem są bardzo liczne współudziały w zbiorowych wystawach zagranicznych. m.in.: Strumica – Macedonia 2002 r., Sztum – Polska 2003 r., Narni – Włochy 2005., Rzym – Włochy 2005 r., Nowy Sącz – Polska 2006., Kraków – Polska 2006., Clermont – Ferrand – Francja 2006.

Wystawa będzie czynna do 8 lipca 2007 r.

Miroslav Bucher, KDS 13.06.2007 r.