W dniu 18 maja 2024 o godz. 18.00, w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku, miał miejsce wernisaż wystawy prac plastycznych członków Klubu Seniora w Dubiecku.

Autorami prac są:
Celina Blecharczyk, Waleria Brożyna, Teresa Czyżowska, Stanisława Gołębiewska, Barbara Jamrozik, Teresa Kołcz, Jan Mazurek, Maria Mazurek, Maria Miśniakiewicz, Halina Pasternak, Zbigniew Pasternak, Maria Pinkowicz, Janina Plecień, Teresa Radoń, Halina Rogóż, Małgorzata Skórska, Elżbieta Sowa, Leonarda Szybiak, Helena Tłuścik.

Klub Senior+ w Dubiecku funkcjonuje od 3 stycznia 2020 r. Klub jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Dubiecko w wieku 60 lat i więcej. Celem głównym Klubu Senior+ w Dubiecku jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania wolnego czasu przez seniorów.

https://dubiecko.naszops.pl/klub-senior
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057053215975