Zapraszamy na finisaż wystawy 12 Bram Nowego Świata Ikony – cienie epifanią Światła

Małgorzata Dawidiuk

sobota 3 września 2022r., godz. 20.00

Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku