W dniu 10 czerwca 2023 r. w Dubiecku, w nowo wyremontowanej sali budynku OSP w Dubiecku (dawnym kinie Syrenka) odbyła się konferencja z okazji 20-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

Konferencję prowadził Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak, wieloletni prezes TPZD. Konferencję rozpoczęła odczytaniem fragmentu tekstu poetyckiego o Ziemi Dubieckiej Kamila Szcząchor. Następnie prowadzący spotkanie, w przygotowanych prezentacjach multimedialnych przedstawił historię działalności towarzystwa. W pierwszym pokazie fotografii przedstawiono zmagania z remontem budynku byłej cerkwi greckokatolickiej i przygotowaniem pierwszej wystawy fotograficzno-historycznej pn. „Dubiecko: spotkanie trzech kultur i religii”, która miała miejsce 12 września 2004 r. Tłem pokazu była audycja radiowa przygotowana przez rozgłośnię Polskiego Radia w Rzeszowie. Druga prezentacja ukazywała bogatą działalność towarzystwa na przestrzeni 20 lat, a w szczególności funkcjonowanie Kresowego Domu Sztuki, projekt trasy turystycznej po Ziemi Dubieckiej oraz działalność stypendialną TPZD.

Prezentacja 20-lecie TPZD (wersja PDF 14,8 MB)

Z okazji rocznicy Zarząd Towarzystwa w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju stowarzyszenia, postanowił wyróżnić oraz wręczyć statuetki osobom, które na przestrzeni 20 lat, szczególnie przyczyniły się do wielu sukcesów towarzystwa. Prezes TPZD Robert Szybiak oraz członkowie Zarządu Towarzystwa wręczyli pamiątkowe statuetki następującym, wyróżnionym, osobom:

 • Danuta Armata
 • Zbigniew Blecharczyk
 • Janusz Cywicki
 • Justyna Duriasz-Bułhak
 • Zofia Jasińska
 • Adam Klimczyk
 • Katarzyna Marek-Baster
 • Jan Pączek
 • Krystyna Shmeruk
 • Jolanta Szwarc-Burnatowska
 • Zbigniew Szybiak

W czasie wręczania statuetek oraz po ogłoszeniu nazwisk wszystkich osób wyróżnionych głos zabierali: Danuta Armata, Zbigniew Blecharczyk, Jan Ferenc, Justyna Duriasz-Bułhak, Zofia Jasińska, Jan Pączek, Krystyna Shmeruk, Marek Kuchciński, Wojciech Bobowski i Waldemar Wiglusz.

W trzeciej części konferencji usłyszeliśmy dwa wykłady: “Warsztat Fredry wobec wyzwań współczesnej sceny teatru” prof. dr hab. Krzysztofa Dybciaka oraz “Domowe komediopisarstwo Aleksandra Fredry” dr Jana Musiała prowadzone wspólnie przez obu Panów w formie dyskusji. Ostatnią prezentację : „Dubiecko – wędrujące miasto” przedstawił dr inż. arch. Marek Gransicki.

Obchody 20-lecia powstania TPZD zakończyły się w Kresowym Domu Sztuki, gdzie została otwarta wystawa fotografii Damiana Pękalskiego pt. Nadsańskie krajobrazy, a następnie odbył się koncert zespołu „Karczmarze”.